image1 image2 image3

Ponekad, vaša radost je izvor vašeg osmeha, ali ponekad, vaš osmeh može biti izvor radosti.|Nikad nemojte žaliti zbog nečega što vam je jednom izmamilo osmeh.|Niko neće primetiti da nosite staru odeću, ako nosite širok osmeh.

DUŠKO RADOVIĆ ~ O PRAVU PRVENSTVA KOD DEVOJKE I ELEMENTARNIM ŽENSKIM DILEMAMA

Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko poslednji devojci, njegova žena.

Svaka žena ima po jednu, prvu ljubav, za uspomenu i dugo sećanje, za kajanje i uzdisanje, za bolje razumevanje poezije i muzike.

Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebni ti muževi, već te žene.

Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima.

Žene, kao nojevi, zavlače glave u mala ogledalca, u koja može da stane samo ono što je na njima lepo. One vide samo ono što je lepo, a svi drugi sve ostalo.

Žene ne žele ravnopravnost sa muškarcima - to nije ništa- već sa drugim ženama.

Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim.

Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene - sramota ih je da priznaju da nisu.

Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj.

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tada više ne zna gde su joj igla i konac.

Share this:

CONVERSATION